Biến tần FR-A840

FR-A842-450K

FR-A842-450K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A842-500K

FR-A842-500K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A842-400K

FR-A842-400K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A842-355K

FR-A842-355K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A842-315K

FR-A842-315K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A840-280K-1

FR-A840-280K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A840-250K-1

FR-A840-250K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A840-220K-1

FR-A840-220K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A840-185K-1

FR-A840-185K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A840-160K-1

FR-A840-160K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A840-132K-1

FR-A840-132K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A840-110K-1

FR-A840-110K-1

[Liên hệ để biết giá]

Danh mục sản phẩm

Phục vụ khách hàng

KINH DOANH

Mr. Hưởng
ĐT : (+84) 976 309 106
Skype : khuongvanhuong
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Hải
ĐT : (+84) 169 7799 591
Skype : hai.lt1512
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Trang
ĐT : (+84) 983 755 041
Skype : Trang.ntm91
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Kĩ THUẬT

Mr. Dũng
ĐT : (+84)986 838 055
Skype : dunghinode1978
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Mr. Huấn
ĐT : 008180 5974 3210
Skype : huanchieu
E-mail: sale.hinode@gmail.com

Lorem Ipsum is simply dummy text