Biến tần FR-A820

FR-A820-90K-1

FR-A820-90K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-75K-1

FR-A820-75K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-55K-1

FR-A820-55K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-45K-1

FR-A820-45K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-37K-1

FR-A820-37K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-30K-1

FR-A820-30K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-22K-1

FR-A820-22K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-18.5K-1

FR-A820-18.5K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-15K-1

FR-A820-15K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-11K-1

FR-A820-11K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-5.5K-1

FR-A820-5.5K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-3.7K-1

FR-A820-3.7K-1

[Liên hệ để biết giá]

Danh mục sản phẩm

Phục vụ khách hàng

KINH DOANH

Mr. Hưởng
ĐT : (+84) 976 309 106
Skype : khuongvanhuong
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Hải
ĐT : (+84) 169 7799 591
Skype : hai.lt1512
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Trang
ĐT : (+84) 983 755 041
Skype : Trang.ntm91
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Kĩ THUẬT

Mr. Dũng
ĐT : (+84)986 838 055
Skype : dunghinode1978
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Mr. Huấn
ĐT : 008180 5974 3210
Skype : huanchieu
E-mail: sale.hinode@gmail.com

Lorem Ipsum is simply dummy text