Biến tần FR-A740

FR-A740-75K

FR-A740-75K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-500K

FR-A740-500K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-400K

FR-A740-400K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-355K

FR-A740-355K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-315K

FR-A740-315K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-280K

FR-A740-280K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-250K

FR-A740-250K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-220K

FR-A740-220K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-185K

FR-A740-185K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-160K

FR-A740-160K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-132K

FR-A740-132K

[Liên hệ để biết giá]
FR-A740-110K

FR-A740-110K

[Liên hệ để biết giá]

Danh mục sản phẩm

Phục vụ khách hàng

KINH DOANH

Mr. Hưởng
ĐT : (+84) 976 309 106
Skype : khuongvanhuong
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Hải
ĐT : (+84) 169 7799 591
Skype : hai.lt1512
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Trang
ĐT : (+84) 983 755 041
Skype : Trang.ntm91
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Kĩ THUẬT

Mr. Dũng
ĐT : (+84)986 838 055
Skype : dunghinode1978
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Mr. Huấn
ĐT : 008180 5974 3210
Skype : huanchieu
E-mail: sale.hinode@gmail.com

Lorem Ipsum is simply dummy text