FX3G Series

PLC FX3G-60MR/ES-A

PLC FX3G-60MR/ES-A

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-60MT/DSS

FX3G-60MT/DSS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-60MT/DS

FX3G-60MT/DS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-60MR/DS

FX3G-60MR/DS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-40MT/DSS

FX3G-40MT/DSS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-40MT/DS

FX3G-40MT/DS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-40MR/DS

FX3G-40MR/DS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-24MT/DSS

FX3G-24MT/DSS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-24MT/DS

FX3G-24MT/DS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-24MR/DS

FX3G-24MR/DS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-14MT/DSS

FX3G-14MT/DSS

[Liên hệ để biết giá]
FX3G-14MT/DS

FX3G-14MT/DS

[Liên hệ để biết giá]

Danh mục sản phẩm

Phục vụ khách hàng

KINH DOANH

Mr. Hưởng
ĐT : (+84) 976 309 106
Skype : khuongvanhuong
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Hải
ĐT : (+84) 169 7799 591
Skype : hai.lt1512
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Trang
ĐT : (+84) 983 755 041
Skype : Trang.ntm91
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Kĩ THUẬT

Mr. Dũng
ĐT : (+84)986 838 055
Skype : dunghinode1978
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Mr. Huấn
ĐT : 008180 5974 3210
Skype : huanchieu
E-mail: sale.hinode@gmail.com

Lorem Ipsum is simply dummy text