FX2N Series

FX2N-8ER-ES/UL

FX2N-8ER-ES/UL

[Liên hệ để biết giá]
FX2N-4AD

FX2N-4AD

[Liên hệ để biết giá]
FX2N-4DA

FX2N-4DA

[Liên hệ để biết giá]
FX2N-32ER

FX2N-32ER

[Liên hệ để biết giá]
FX2N-2DA

FX2N-2DA

[Liên hệ để biết giá]
FX2N-2AD

FX2N-2AD

[Liên hệ để biết giá]
FX2N-16EX

FX2N-16EX

[Liên hệ để biết giá]
FX2N-16EX-ES/UL

FX2N-16EX-ES/UL

[Liên hệ để biết giá]
FX2N-16EYR

FX2N-16EYR

[Liên hệ để biết giá]
FX3UC-32MT-LT

FX3UC-32MT-LT

[Liên hệ để biết giá]
FX2N-10PG

FX2N-10PG

[Liên hệ để biết giá]
FX2NC-16EX-T

FX2NC-16EX-T

[Liên hệ để biết giá]

Danh mục sản phẩm

Phục vụ khách hàng

KINH DOANH

Mr. Hưởng
ĐT : (+84) 976 309 106
Skype : khuongvanhuong
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Hải
ĐT : (+84) 169 7799 591
Skype : hai.lt1512
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Trang
ĐT : (+84) 983 755 041
Skype : Trang.ntm91
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Kĩ THUẬT

Mr. Dũng
ĐT : (+84)986 838 055
Skype : dunghinode1978
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Mr. Huấn
ĐT : 008180 5974 3210
Skype : huanchieu
E-mail: sale.hinode@gmail.com

Lorem Ipsum is simply dummy text