FX1N Series

FX1N-60MR

FX1N-60MR

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-60MT-DSS

FX1N-60MT-DSS

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-60MR-DS

FX1N-60MR-DS

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-40MT-DSS

FX1N-40MT-DSS

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-24MT-DSS

FX1N-24MT-DSS

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-24MR-DS

FX1N-24MR-DS

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-14MT-DSS

FX1N-14MT-DSS

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-14MR-DS

FX1N-14MR-DS

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-60MT-ESS/UL

FX1N-60MT-ESS/UL

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-40MT-ESS/UL

FX1N-40MT-ESS/UL

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-24MT-ESS/UL

FX1N-24MT-ESS/UL

[Liên hệ để biết giá]
FX1N-14MT-ESS/UL

FX1N-14MT-ESS/UL

[Liên hệ để biết giá]

Danh mục sản phẩm

Phục vụ khách hàng

KINH DOANH

Mr. Hưởng
ĐT : (+84) 976 309 106
Skype : khuongvanhuong
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Hải
ĐT : (+84) 169 7799 591
Skype : hai.lt1512
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Trang
ĐT : (+84) 983 755 041
Skype : Trang.ntm91
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Kĩ THUẬT

Mr. Dũng
ĐT : (+84)986 838 055
Skype : dunghinode1978
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Mr. Huấn
ĐT : 008180 5974 3210
Skype : huanchieu
E-mail: sale.hinode@gmail.com

Lorem Ipsum is simply dummy text