Sản phẩm mới

Thiết bị SMC khác

Thiết bị SMC khác

[Liên hệ để biết giá]
Module Q62HLC

Module Q62HLC

[Liên hệ để biết giá]
Module Q64TCTT

Module Q64TCTT

[Liên hệ để biết giá]
Module Q64TCTTN

Module Q64TCTTN

[Liên hệ để biết giá]
Module Q64TCRT

Module Q64TCRT

[Liên hệ để biết giá]
Module Q68TD-G-H01

Module Q68TD-G-H01

[Liên hệ để biết giá]
Module Q64TD

Module Q64TD

[Liên hệ để biết giá]
Module Q64RD

Module Q64RD

[Liên hệ để biết giá]
Analog Q61LD

Analog Q61LD

[Liên hệ để biết giá]
Analog Q62DA-FG

Analog Q62DA-FG

[Liên hệ để biết giá]
Analog Q64DAH

Analog Q64DAH

[Liên hệ để biết giá]
NF125-HGV 4P 70-100A 40kA

NF125-HGV 4P 70-100A 40kA

[Liên hệ để biết giá]
NF125-HGV 2P 70-100A 40kA

NF125-HGV 2P 70-100A 40kA

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-30K-1

FR-A820-30K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-18.5K-1

FR-A820-18.5K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-3.7K-1

FR-A820-3.7K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A820-0.4K-1

FR-A820-0.4K-1

[Liên hệ để biết giá]
FR-A842-400K

FR-A842-400K

[Liên hệ để biết giá]

Video


Phục vụ khách hàng

KINH DOANH

Mr. Hưởng
ĐT : (+84) 976 309 106
Skype : khuongvanhuong
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Hải
ĐT : (+84) 169 7799 591
Skype : hai.lt1512
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Ms. Trang
ĐT : (+84) 983 755 041
Skype : Trang.ntm91
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Kĩ THUẬT

Mr. Dũng
ĐT : (+84)986 838 055
Skype : dunghinode1978
E-mail: sale.hinode@gmail.com

 

Mr. Huấn
ĐT : 008180 5974 3210
Skype : huanchieu
E-mail: sale.hinode@gmail.com